Ο ρόλος του αμφιβληστροειδή χιτώνα:
Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας ανατομικά είναι μια λεπτή μεμβράνη στο εσωτερικό του οφθαλμού (βυθός). Ο κυριότερος ρόλος του είναι να δέχεται τις ακτίνες φωτός (οπτικά ερεθίσματα) που εισέρχονται στον οφθαλμό και να τα μεταφράζει σε οπτικές πληροφορίες (εικόνες) στον ανθρώπινο εγκέφαλο.
Συχνα, λανθασμενα, η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς συγχέεται με την αποκόλληση υαλοειδούς. Αντιθετα με την πρώτη, η αποκόλληση υαλοειδούς είναι ένα φυσιολογικό συμβάν που πραγματοποιείται συνηθως μεταξύ 4ης και 7ης δεκαετίας της ζωής του ανθρώπου και οφείλεται στο «ξεκόλλημα» του υαλοειδούς δηλαδή του «ζελέ» που γεμίζει τον βολβό από τα εσωτερικά τοιχώματα του βολβού και τον αμφιβληστροειδή.

ph42_

 

 

 

 

 

 

Τι ακριβώς είναι η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς;
Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς είναι η οφθαλμική κατάσταση στην οποία αποκολλάται ο αμφιβληστροειδής χιτώνας από από τον χοριοειδή χιτώνα (τοίχωμα του οφθαλμού). Η συγκεκριμένη οφθαλμική κατάσταση χαρακτηρίζεται άκρως επείγουσα και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση για την αποκατάσταση της βλάβης. Η αποκόλληση είναι ικανή να οδηγήσει ακόμα και στην τύφλωση.
Αίτια και Συμπτώματα
Καταστάσεις ικανές να οδηγήσουν σε αποκόλληση αμφιβληστροειδούς είναι οι παρακάτω:
• υψηλά επίπεδα σακχαρώδους διαβήτη
• κάποιο τραύμα στονοφθαλμό
• οφθαλμικές φλεγμονές
• αγγεοπάθειες
• εκφυλιστική μυωπία (πολύ υψηλή μυωπία)

ph43_

 

 

 

 

 

 

Συμπτώματα:
• αιωρούμενες σκιές σε περιοχές των οπτικών πεδίων
• μυωψίες (μυγάκια) και φωταψίες (λάμψεις)
• απώλεια όρασης που συνοδεύεται από ένα γκρίζο ή μαύρο πέπλο (σαν κουρτίνα) σταθερά μπροστά στο οπτικό μας πεδίο
Ποιοι είναι οι κυριότεροι τύποι αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς;
• Ρηγματογενής αποκόλληση: δημιουργείται ρωγμή στον αμφιβληστροειδή με αποτέλεσμα να εισέρχεται υγρό στον υπαμφιβληστροειδικό χώρο και να αποκολλάται ο χιτώνας
• Μη ρηγματογενήςαποκόλληση:οφείλεται κυρίως σε δύο μηχανισμούς: εξίδρωση υγρού στον υπαμφιβληστροειδικό χώρο από όγκο, φλεγμονή ή εκφυλιστική βλάβη και αποκόλληση από έλξη, σε καταστάσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης (ελκτική αποκόλληση), ισχαιμίες και τραύματα

 

ph44_

 

 

 

 

 

 
Ποιες είναι οι κυριότερες μέθοδοι αντιμετώπισης της αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς;
• Εφαρμογή laser (Argonlaser): στην περίπτωση που διαπιστωθούν τα συμπτώματα χωρίς να έχει προκληθεί ακόμα η αποκόλληση, πραγματοποιείται εφαρμογή ειδικών ακτίνων θερμικού laser. Οι ακτίνες αυτές είναι σε θέση να περιχαρακώσουν (να κλείσουν και να θεραπέυσουν) τις αμφιβληστροειδικές ρωγμές

• Χειρουργική διαδικασία: με στόχο την αποκατάσταση των ρηγμάτων και την επαναφορά (επανατοποθέτηση) του αμφιβληστροειδούς (κλείσιμο της ρωγμής)

ph45_