Παρακάτω εμφανίζεται λίστα με τις σημαντικότερες οφθαλμολογικές παθήσεις.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικές πληροφόριες επιλέγοντας κάθε μία απο τις αυτές.