ph3_

 • Τι είναι;
 • Πού οφείλεται;
 • Τρόποι αντιμετώπισης
 • Εκφυλιστική μυωπία
 • Μυωπία & εγκυμοσύνη

Τι είναι;

Τι ακριβώς είναι η μυωπία:

Η μυωπία (myopia) είναι μία πολύ συχνή διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία είναι ιδιαίτερα δυσχερής η μακρινή όραση (distantvision). Στην μυωπία, οι φωτεινές ακτίνες από το εξωτερικό περιβάλλον, επομένως και τα είδωλα των διαφόρων αντικειμένων, δεν εστιάζονται στο πίσω μέρος του ματιού μας, δηλαδή στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, όπως συμβαίνει στα φυσιολογικά εμμετρωπικά μάτια, αλλά μπροστά από εκείνον, με αποτέλεσμα να μην βλέπουμε καθαρά τα αντικείμενα που βρίσκονται μακριά μας.

 

ph4_ph5_

 

 

 

 

 

 

 

Που οφείλεται;

Που οφείλεται η μυωπία; Βασικά αίτια:

 • αυξημένη διαθλαστική δύναμη του οφθαλμού (διαθλαστική μυωπία)
 • αυξημένο προσθιοπίσθιο άξονα του οφθαλμού (αξονική μυωπία)
 • κληρονομικότητα (καθορισμός των βαθμών και εξέλιξη του διαθλαστικού σφάλματος)
 • διάβασμα και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (συμβάλλουν στην επιδείνωση της ανωμαλία)
 • ορμονικές μεταβολές (π.χ. κατά την εγκυμοσύνη παρατηρείται επιδείνωση της πάθησης)
 • περιβαλλοντικοί παράγοντες
 • συγγενές γλαύκωμα
 • σφαιροφακία
 • οπτική νευροπάθεια

ph7_ ph6_

 

 

 

 

 

 

 

Η μυωπία συνήθως παρουσιάζεται συνήθως στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού και σταθεροποιείται κάποια στιγμή στην εφηβεία με μικρές τάσεις αύξησης μέχρι τα 21 έτη.

Τρόποι αντιμετώπισης

Η μυωπία μπορεί να αντιμετωπιστεί με: 

 • γυαλιά όρασης
 • φακούς επαφής
 • διαθλαστική χειρουργική (επέμβαση με excimerlaser)
 • χειρουργική επέμβαση για την εμφύτευση φακικού ενδοφακού (phakicintraocularlens) και αντικατάσταση του κρυσταλλοειδούς, φυσικού φακού του ματιού, τις περισσότερες φορές σε περιπτώσεις πολύ υψηλής μυωπίας (εκφυλιστική μυωπία)

ph8_

 

 

 

 

 

 

Εκφυλιστική μυωπία

Τι ακριβώς είναι η εκφυλιστική μυωπία;

Στην εκφυλιστική μυωπία εκτός από την κλασική θολή αντίληψη των μακρινών αντικειμένων, που είναι και το κυριότερο χαρακτηριστικό / σύμπτωμα της μυωπίας ως διαθλαστική ανωμαλία, παρουσιάζονται εκφυλιστικές αλλοιώσεις των χιτώνων του οφθαλμού. Συγκεκριμένα οι αλλοιώσεις αυτές παρατηρούνται συνήθως σε μυωπίες άνω των 6.00 διοπτριών, κάποιες φορές όμως δεν σχετίζονται με τους μυωπικούς βαθμούς.

ph9_

 

 

 

 

 

 

Τα άτομα με εκφυλιστικές αλλοιώσεις έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάθουν αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς εμφανίζεται στο 5% – 8% των ατόμων με υψηλή μυωπία (συνήθως αυξάνεται με καλπάζοντες ρυθμούς). Η εξέταση της βυθοσκόπησης είναι χρήσιμη και πραγματοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις για την εύρεση πιθανών εκφυλιστικών αλλοιώσεων.

Μυωπία & εγκυμοσύνη

Μυωπία και εγκυμοσύνη:

Η εγκυµοσύνη αναμφισβήτητα είναι μια από τις σημαντικότερες περιόδους στη ζωή κάθε γυναίκας. Μέσα σε αυτούς τους 9 µήνες συνήθως παρουσιάζεται μια πληθώρα αλλαγών στον ανθρώπινο οργανισμό αλλά και στο σώµα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζονται επιμέρους συστήματα του οργανισμού, μέσα σε αυτά και η όραση. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι απαραίτητη η συστηματική παρακολούθηση αυτής. Σε μια εγκυμοσύνη, μια συχνή επίπτωση των ορμονικών αλλαγών είναι η εμφάνιση μυωπίας ή και η επιδείνωση προϋπάρχουσας μυωπίας. Μεταβολή στην εστίαση και στην προσαρμογή είναι επίσης πιθανά φαινόμενα. Τα προαναφερθέντα συμπτώματα είναι τις περισσότερες φορές παροδικά και η κατάσταση της όρασης επανέρχεται μετά τον τοκετό. Έτσι κατά την διάρκεια μιας εγκυμοσύνης, η διαδικασία μιας οφθαλμολογικής εξέτασης χαρακτηρίζεται μια σημαντική προληπτική ενέργεια, παρά το γεγονός, ότι κατά γενική ομολογία, οι περισσότερες μέλλουσες μητέρες την αποφεύγουν.

ph10_

 

 

 

 

 

 

 

Αξίζει να σημειωθεί τέλος πως οι γυναίκες εκείνες που σκέφτονται να πραγματοποιήσουν διαθλαστική επέμβαση με excimerlaser για την διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών, όπως μυωπία, υπερμετρωπία και αστιγματισμός, θα πρέπει να αποφύγουν την διαδικασία κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης (αλλά και κατά τον θηλασμό). Ο κυριότερος λόγος είναι οι μεταβολές στον κερατοειδή εξαιτίας των ορμονικών αλλαγών, που καθιστούν το διαθλαστικό αποτέλεσμα μη προβλέψιμο. Μετά και τον θηλασμό, εφόσον ο κερατοειδής επανέλθει στην φυσιολογική του κατάσταση (και η δακρυϊκή στιβάδα αποκατασταθεί), τότε μια τέτοιου τύπου επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τον απαραίτητο προεγχειρητικό – διαθλαστικό έλεγχο.