Το ιατρείο διαθέτει τον εξοπλισμό που συναντά κανείς μόνο στα μεγαλύτερα και πληρέστερα οφθαλμολογικά κέντρα:

1) Εξεταστική λυχνία με δυνατότητα λήψεις εικόνων και μεγέθυνση έως 500φορές.

2) Κερατοδιαθλασίμετρο: Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία με οθόνη αφής για ταχύτατη και ακριβή λήψη μετρήσεων. Η δυνατότητα κερατομετρίας είναι απαραίτητη για την σωστή εφαρμογή φακών επαφής

3) Οθόνη προβολής: Η νέα γενιά οθόνων έχει αντικαταστήσει τους παλιούς προβολείς γιατί προσφέρει πληθώρα νέων επιλογών όπως stereo test, ishihara test και animation για τα παιδιά.

4) Φακόμετρο με πλήρως αυτόματη λειτουργία. Το φακόμετρο έχει τη δυνατότητα να μετράει τη διαθλαστική δύναμη των γυαλιών, απλών και πολυεστιακών.

5) OCT. Το ΟCT ή αλλιώς Τομογράφος Οπτικής Συνοχής αποτελεί μια αξονική τομογραφία του αμφιβληστροειδούς και θεωρείται απαραίτητο εργαλείο για την παρακολούθηση των περισσοτέρων παθήσεων του αμφιβληστροειδούς (πχ ηλικιακή εκφύλιση ωχράς, διαβητική αμφιβλησροειδοπάθεια, CSR κλπ) αλλά και του νεύρου (πχ γλαύκωμα, οίδημα κλπ).

6) Οπτικό πεδίο: Με τη χρήση του τεστ οπτικού πεδίου ο οφθαλμίατρος μπορεί να εκτιμήσει τις γλαυκωματικές λειτουργικές αλλοίωσες αλλά και να παρακολουθήσει την εξέλιξη τους.
7) Υπέρηχος Α/Β Scan: Δίνει τη δυνατότητα βιομετρίας (απαραίτητες «μετρήσεις» του φακού πριν την επέμβαση καταρράκτη) όσο και διάγνωση παθήσεων του υαλοειδούς και του χοριοαμφιβληστοειδούς όταν δεν καθίσταται δυνατή η βυθοσκόπηση.

8) Τοπογραφία κερατοειδούς: Προσφέρει πληροφορίες για την καμπυλότητα και τη διαθλαστική δύναμη του κερατοειδούς, ένα χρήσιμο εργαλείο για screening ασθενών υποψήφιων για διαθλαστικές επεμβάσεις, όσο και για την εφαρμογή φακών επαφής.

9) Παχύμετρο: Το παχύμετρο με τη χρήση υπερήχων προσδιορίζει το πάχος του κερατοειδούς, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες τόσο για για το screening ασθενών υποψηφίων για διαθλαστικές επεμβάσεις όσο και σε άλλες καταστάσεις (πχ γλαύκωμα, οίδημα κερατοειδούς κλπ)
10) Ενδοθηλιοσκόπιο: Το ενδοθηλιοσκόπιο είναι ένα ηλεκτρονικό συνεστιακό μικροσκόπιο έχει τη δυνατότητα να απεικονίσει και να μετρήσει την πυκνότητα των κυττάρων του ενδοθηλίου του κερατοειδούς προσφέροντας απαραίτητες πληροφορίες για δυστροφίες του ενδοθηλίου αλλά και για την προετοιμασία της επέμβασης καταρράκτη.